Vergoedingen

Helaas worden de kosten voor een doula nog niet standaard door elke zorgverzekeraar vergoed. In 2013 wordt (een deel) van de kosten vergoed door: Agis, Avéro Achmea, De Amersfoortse, De Friesland, Delta Loyd, Ditzo, Energiek, Interpolis Zorgactief, Klemer, Zorg en Zekerheid.

Informeer altijd bij je zorgverzekeraar en dien de declaratie in.

Bijzondere bijstand
In bijzondere situaties kun je bij de gemeente om bijzondere bijstand verzoeken. Dit kan bijvoorbeeld als je een inkomen hebt op bijstandsniveau. Voor meer informatie hierover kun je kijken op www.rechtopbijzonderebijstand.nl

PGB
Misschien ontvang je een persoonsgebonden budget (PGB) of kom je hiervoor in aanmerking. Met een PGB bepaal (en betaal) je zelf je hulpverleners. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt jouw situatie beoordeeld en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg in je regio.

Zelfstandig
Ben je zelfstandig ondernemer, dan zijn de kosten voor coaching fiscaal aftrekbaar.

FIOM
Sta je er alleen voor, dan kun je contact opnemen met het FIOM, zij kunnen je mogelijk verder wegwijs maken en helpen.

Werkgevers
Werkgevers zijn soms bereid een financiële bijdrage te leveren aan begeleiding die bijdraagt aan herstel, werkhervatting of voorkoming van verzuim. Als begeleiding door een doula voor jou hieraan bijdraagt, kun je dit bespreekbaar maken bij je werkgever.

ARBO
Via de ARBO-dienst van het bedrijf waar je werkt kun je in het kader van preventie soms ook aanspraak maken op vergoeding van de kosten van een doula. Hiervoor kun je contact opnemen met je bedrijfsarts.

UWV
Als je werkzoekend bent en minimaal 6 maanden een ww-uitkering ontvangt, kun je bij het UWV informeren naar beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Goede begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling kan hieraan bijdragen.